«Οι πέτρες του Αγίου Ισιδώρου και το αναλλοίωτο της ιστορίας»

Το κρυφό χαμόγελο της Κρίσης

Υπολογισμός της τοπικής μεταβλητότητας δικαιωμάτων προαίρεσης

«Οικονομικά μαθηματικά σπάνιων γεγονότων» του Δρ. Στέφανου Δράκου