Υπολογισμός της τοπικής μεταβλητότητας δικαιωμάτων προαίρεσης

«Οικονομικά μαθηματικά σπάνιων γεγονότων» του Δρ. Στέφανου Δράκου

Στα ίχνη του τυχαίου περιπάτου και των απροσδόκητων γεγονότων