«Οι πέτρες του Αγίου Ισιδώρου και το αναλλοίωτο της ιστορίας»