Στα ίχνη του τυχαίου περιπάτου και των απροσδόκητων γεγονότων