Η ΝΔ, καταθέτει τεκμηριωμένη πρόταση για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους