Ανάγκη άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών, για την αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής σπουδαστών των Δ.Ι.Ε.Κ. στο μητρώο ανέργων

Προς:

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δωδεκάνησα, 15 Απριλίου 2016

ΘΕΜΑ: Ανάγκη άμεσης ανάληψης Υπουργικών ή Νομοθετικών πρωτοβουλιών, για την αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής σπουδαστών των Δ.Ι.Ε.Κ. στο μητρώο ανέργων

Κύριε Υπουργέ,

            Κατόπιν μελέτης σχετικών εγγράφων που είχε αποστείλει ο ΟΑΕΔ προς ενδιαφερομένους και αρμοδίους, γίνεται αντιληπτό πως, βάσει ερμηνείας ισχύουσας νομοθεσίας, δε δίνεται η δυνατότητα σε σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. να εγγραφούν – συμπεριληφθούν ή παραμείνουν στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Απαγόρευση, η οποία προσβάλλει καταφανώς το δικαίωμα στην εκπαίδευση, καθώς και το δικαίωμα στην εργασία εκατοντάδων σπουδαστών.

            Βέβαιος, για την αντίληψη από μέρους σας, της ανάγκης άμεσης αποκατάστασης αυτής της καταφανούς αδικίας, παρακαλώ όπως μεριμνήσετε άμεσα σε συνεργασία με όλους τους αρμοδίους, τόσο για την ένταξη όσων εκ των κατηρτισμένων από τα Δ.Ι.Ε.Κ. το επιθυμούν στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, προκειμένου να τους δίδετε η δυνατότητα να θεωρούν (εφόσον το επιθυμούν) το δελτίο ανεργίας τους, αλλά και να τυγχάνουν όλων των δικαιωμάτων που δικαιούται ένας άνεργος (όπως για παράδειγμα το επίδομα ανεργίας, εάν έχει προηγηθεί εργασία κτλ), όσο και για την έγκαιρη και καθοριστική έκδοση Υπουργικής Απόφασης ή Νομοθετικής Ρύθμισης, ώστε να λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα που παραμένει ανεπίλυτο εδώ και χρόνια.

            Δε νοείται και δεν επιτρέπεται, ένας εκπαιδευόμενος να μην έχει δυνατότητα στην εργασία και ειδικά όταν αυτή αφορά σε δομές που λειτουργούν απογευματινές ώρες, δίδοντας ακριβώς τη δυνατότητα αυτή στους σπουδαστές, δηλαδή να εργάζονται. Το θέμα, σας είναι ήδη γνωστό, όπως και σε όλους τους συναρμοδίους. Προσωπικά, δεν επιδιώκω να καρπωθώ καμία πολιτική επίλυσή του. Δε λειτουργώ, ούτε λειτούργησα ποτέ με μικροπολιτικά συμφέροντα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και η αντιμετώπισή του οφείλει να είναι άμεση και καθοριστική, διότι είναι αναγκαία.

            Παράλληλα δε, θα διαπιστώσετε και μόνος σας, ότι είναι άδικο και απαράδεκτο, μόνο για τους σπουδαστές – φοιτητές των Δ.Ι.Ε.Κ., να γίνεται εφαρμογή του Ν. 1545/85 (άρθρο 3, παρ. 2, περ. γ) και οι μαθητευόμενοι επαγγελματικών σχολών να μη θεωρούνται άνεργοι, σε αντίφαση με τα όσα προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1897/2000 (παρ.2, παράρτ.1), όπως οι ίδιοι αναφέρεται σε έγγραφο της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ με αριθμό πρωτοκόλλου 48968 και ημερομηνία 18/06/2015, στο οποίο διευκρινίζεται πως, δικαιούται να κατέχουν δελτίο ανεργίας, μόνο όσοι από τους φοιτητές ή σπουδαστές έχουν δώσει προβάδισμα στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας έναντι των σπουδών τους και αυτό είναι προγενέστερο της κατάστασής τους ως «ατόμων χωρίς εργασία» κτλ. Στην περίπτωση δε, των σπουδαστών σε Δ.Ι.Ε.Κ. ούτε αυτό το δικαίωμα τους αναγνωρίζεται, παρά μόνο λαμβάνεται υπόψη των αρμοδίων ένας Νόμος, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1985, δηλαδή πρωτύτερα της δημιουργίας ακόμη και του θεσμού των Δ.Ι.Ε.Κ. (!)

            Κύριε Υπουργέ,

            Παρακαλώ, όπως ενεργήσετε άμεσα για την αποκατάσταση αυτής της τραγικά πρόδηλης αδικίας που συντελείτε σε βάρος των σπουδαστών των Δ.Ι.Ε.Κ.. Σπουδαστών, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άτομα μεγάλης ηλικίας, που έχουν προχωρήσει τη ζωή τους, έχουν οικογένεια κτλ και αναζητούν, μέσω της περαιτέρω εκπαίδευσής τους, ένα καλύτερο αύριο για τους ίδιους και τα παιδιά τους.

Με εκτίμηση,

Δρ Στέφανος Δράκος

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Πολιτευτής Δωδεκανήσου ΝΔ

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου


Πολιτικό Γραφείο: Αμερικής 43, Ρόδος

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241026589

Email: stefanos.drakos@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.sdrakos.net

FB: Στέφανος Δράκος