Απάντηση Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ για το ΕΦΑΠΑΞ ξενοδοχοϋπαλλήλων

Δρ Στέφανος Δράκος

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Πολιτευτής Δωδεκανήσου ΝΔ

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου

Δωδεκάνησα, 9 Μαρτίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΤΕΑΕΠ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗ Δρ ΣΤΕΦΑΝΟ ΔΡΑΚΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα νέας αίτησης, μόνο όσοι ΔΕΝ είχαν συμπληρώσει πριν την ισχύ του Νόμου 4387/2016 και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις

Με επίσημο έγγραφο του Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) Αθανάσιου Καποτά προς τον πολιτευτή Δωδεκανήσου της ΝΔ Δρ Στέφανο Δράκο, ξεκαθαρίζεται πως ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης χορήγησης εφάπαξ, μόνο όσοι ξενοδοχοϋπάλληλοι ΔΕΝ είχαν συμπληρώσει πριν την ισχύ του Νόμου 4387/2016 και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η απάντηση του Διοικητή, έρχεται μετά την εντολή του αρμοδίου Τμήματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για άμεση και ουσιαστική εξέταση των καταγγελιών του κου Δράκου.

Με έγγραφό του, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης, Διεύθυνση Πρόσθετης Ασφάλισης, Τμήμα Εφάπαξ Παροχών, που έφερε ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2017 και αριθμό πρωτοκόλλου Φ. 30113.4815/Δ15.78, ζητούσε από το ΕΤΕΑΕΠ Β’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών (τέως ΤΑΠΙΤ), να εξετάσει άμεσα τις καταγγελίες του Δρ Στέφανου Δράκου. Οι καταγγελίες του κου Δράκου, αφορούσαν σε μη καταβολή της εφάπαξ παροχής λόγω εικοσαετίας σε ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΞΥ του ΤΑΠΙΤ, οι οποίοι είχαν υποβάλλει αίτημα πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 (13/05/2016).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ, κοινοποίησε στις 16 Φεβρουαρίου 2017 στον πολιτευτή Δωδεκανήσου της ΝΔ, έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 21048, με θέμα «Καταβολή εφάπαξ ξενοδοχοϋπαλλήλων σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτημα πριν την 12/05/2016».

Στην επιστολή σημειώνονται – μεταξύ άλλων – τα κάτωθι:

«Ο Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων τον 5ο/2016, εξέτασε αιτήματα του έτους 2013. Όσοι εκ των ασφαλισμένων είχαν υποβάλει αίτημα χορήγησης εφάπαξ παροχής λόγω εικοσαετίας πριν την ισχύ του Νόμου 4387/2016, αλλά δεν συμπλήρωναν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και έλαβαν απορριπτική απόφαση μετά την ισχύ του Νόμου, δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να επανέλθουν με νεότερη αίτηση, είτε τους υπολείπεται χρόνος μικρότερος των 62 ημερών, είτε και περισσότερος και πλέον πρέπει να αναμένουν την οριστική συνταξιοδότησή τους για να λάβουν την εφάπαξ παροχή».

Στην επιστολή, γνωστοποιείται επιπλέον ότι το Δ.Σ. του τ. ΤΑ.Π.Ι.Τ. δικαίωσε κατά πλειοψηφία τους ασφαλισμένους παρά την αντίθετη εισήγηση της Υπηρεσίας, με το σκεπτικό ότι η καθυστέρηση εξέτασης του αιτήματος οφειλόταν στην Υπηρεσία, αλλά επί των αποφάσεων αυτών άσκησε τη διαφωνία της η Κυβερνητική Επίτροπος.

Υπενθυμίζεται πως ο πολιτευτής Δωδεκανήσου της Ν.Δ. Δρ Στέφανος Δράκος, απέστειλε επιστολή για το ζήτημα προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ την 1η Φεβρουαρίου 2017. Σήμερα με την επίσημη απάντηση της Υπηρεσίας, μπορούν οι αιτούντες ξενοδοχοϋπάλληλοι, να γνωρίζουν ακριβώς τι δικαιούνται, αλλά και πως πρέπει να ενεργήσουν, συνδράμοντας και των προσπαθειών των λιγοστών υπαλλήλων των αρμοδίων Υπηρεσιών που προσπαθούν για το καλύτερο.


Πολιτικό Γραφείο: Αμερικής 43, Ρόδος, Δωδεκάνησα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241026589

Email: stefanos.drakos@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://sdrakos.net – FB: Στέφανος Δράκος