Απάντηση του Γ.Γ. της ΑΔΑ στον Δρ Στ. Δράκο, για τα δημοτικά τέλη Νισύρου

Δρ Στέφανος Δράκος

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Πολιτευτής Δωδεκανήσου ΝΔ

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου

Νίσυρος, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΗΣ ΑΔΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΔ

ΔΡ ΣΤ. ΔΡΑΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΝΙΣΥΡΟΥ

Στερείται εξουσίας για επανεξέταση της απόφασης αύξησης των δημοτικών τελών Νισύρου ο Γ.Γ. της ΑΔΑ

Γνωστοποιεί τη δυνατότητα προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152

Τη δυνατότητα να προσφύγει ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νισύρου, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152, επαναγνωστοποιεί στον Δρ Στέφανο Δράκο, πολιτευτή Δωδεκανήσου της ΝΔ, ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ) Δρ Νίκος Θεοδωρίδης, με αφορμή σχετική επιστολή του πρώτου.

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, επισημαίνει την αδυναμία επανεξέτασης της υπόθεσης που αφορά στην υπέρογκη αύξηση των δημοτικών τελών του Δήμου Νισύρου, σημειώνοντας πως «στερείται πλέον εξουσίας να επανέλθει επί της υποθέσεως και να επανεξετάσει την προσφυγή». Παράλληλα, επαναγνωστοποιεί πως ο ενδιαφερόμενος  μπορεί να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 με έδρα τη Ρόδο, έχοντας προθεσμία έως τις 10 Μαρτίου 2017.

Ο Δρ Νίκος Θεοδωρίδης, με έγγραφό του προς τον Δρ Στέφανο Δράκο, που φέρει ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου 2017 και αριθμό πρωτοκόλλου 11085, σημειώνει πως «ο ελεγκτής νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση, θεωρείται πως η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. (…) ο Γενικός Γραμματέας στερείται πλέον εξουσίας να επανέλθει επί της υποθέσεως και να επανεξετάσει την προσφυγή, εφόσον έχει εξαντληθεί η κατά χρόνο αποκλειστική αρμοδιότητα του, των δύο (2) μηνών».

Αφορμή της ανωτέρας απαντητικής επιστολής, αποτέλεσε έγγραφο που απέστειλε ο Δρ Στέφανος Δράκος, πολιτευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ στις 20 Φεβρουαρίου 2017, στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα «Ανάγκη άμεσης εξέτασης επί της ουσίας των στρεβλώσεων που προκύπτουν από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νισύρου & την απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

Στην επιστολή αναφέρονταν, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:

«Με λύπη μου έλαβα γνώση επίσημης απάντησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ) προς τον επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νισύρου, στην οποία περιγράφεται χρονική αδυναμία εξέτασης ένστασης που αφορά σε υπέρογκη αύξηση των δημοτικών τελών.

Εάν και αντιλαμβάνομαι πως η απάντησή σας προβλέπεται από τις σχετικές τυπικές διαδικασίες, εντούτοις θα σας ζητούσα προς αποφυγή λαθεμένων πιθανώς συνειρμών – όπως για παράδειγμα της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Νίσυρο και της ανακήρυξής του ως επίτιμου δημότη – να προχωρήσετε άμεσα στην εξέταση της ένστασης επί της ουσίας.

Συγκεκριμένα, όπως ήδη γνωρίζετε, με την από 30 Νοεμβρίου 2016 ένσταση του επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νισύρου προς εσάς, εκτελούντα χρέη Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, προσβάλλεται η με αριθμό 117/14.11.2016 (ΑΔΑ ΩΝ5ΦΩΚΜ-7Ω7/23.11.2016) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νισύρου κατά της αύξησης των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Η απόφαση προβλέπει υπέρογκες αυξήσεις σε στεγασμένους χώρους.

Ειδικότερα, για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από το 1ο τ. μ., αυξάνεται από ένα (1) ευρώ σε (1,80). Πρόκειται δηλαδή για αύξηση 80%. Για στεγασμένους χώρους ανεξαρτήτως δραστηριότητας από το 1ο τ.μ. αυξάνεται από (1) ευρώ σε (3,10). Αυξάνεται δηλαδή κατά 210%.

Πέραν του εξωφρενικού ποσοστού των αυξήσεων, αλλά και της λαθεμένης οικονομικής συγκυρίας που αυτές αποφασίστηκαν, στην ένσταση που έχετε στα χέρια σας περιγράφονται τεκμηριωμένα όλα όσα πρέπει να εξεταστούν προκειμένου να ακυρωθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νισύρου. Προς επίρρωσιν, σας αναφέρω ως παράδειγμα ότι στο νησί της Τήλου το τέλος για την πρώτη περίπτωση διαμορφώνεται στο 1,25 ευρώ ανά τ.μ. και στη δεύτερη στο 2.52 ευρώ ανά τ.μ.

Κατανοούμε πλήρως τις ανάγκες του Δήμου Νισύρου για αύξηση των εσόδων του, όπως επίσης και για την κάλυψη του νέου μισθολογικού κόστους που προκύπτει, βάσει και των επισημάνσεων του αξιότιμου Δημάρχου. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει πως θα πρέπει οι δημότες … να πληρώνουν το μάρμαρο (!)».


Πολιτικό Γραφείο: Αμερικής 43, Ρόδος, Δωδεκάνησα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241026589

Email: stefanos.drakos@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://sdrakos.netFB: Στέφανος Δράκος