Αφιέρωμα στον Δρ. Στέφανο Δράκο από έντυπο πανελλαδικής κυκλοφορίας

Η αναγνώριση, ο σεβασμός, η μνεία σε εμάς, είναι η ανεκτίμητης αξίας ανταμοιβή μας.

Σας ευχαριστούμε.

#sdrakos #milame_me_praxeis