Δρ. Στέφανος Δράκος: Επιτακτική ανάγκη στελέχωσης του ΕΚΑΒ Ρόδου

Δρ. Στέφανος Δράκος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Πολιτευτής Δωδεκανήσου Ν.Δ.

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου

Ρόδος, 1η Ιουνίου 2017

Προς:

Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο & Διοικητικό Συμβούλιο ΕΚΑΒ

2η ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου

ΜΜΕ Δωδεκανήσου

Θέμα: Επιτακτική ανάγκη στελέχωσης του ΕΚΑΒ Ρόδου

Κύριε Υπουργέ,

Το ΕΚΑΒ Ρόδου, αντιμετωπίζει σοβαρά και ανεπίλυτα προβλήματα που αφορούν στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία του.

Με το υφιστάμενο προσωπικό, είναι αδύνατο να καλυφθούν οι βάρδιες, οι ανάγκες της Ρόδου, αλλά και το σύνολο των περιοχών του νησιού, πόσο μάλλον να γίνει χρήση των αδειών των εργαζομένων.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη, για ενίσχυση του Τομέα με δεδομένη την αύξηση των επισκεπτών του νησιού κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και των παρουσιαζόμενων περιστατικών.

Συγκεκριμένα, απαιτείται άμεσα η τοποθέτηση είκοσι (20) πληρωμάτων, ενός (1) ιατρού, ενός (1) διοικητικού και τριών (3) ασθενοφόρων εκ των οποίων το ένα να είναι μικρότερο διαστάσεων για να μπορεί να εξυπηρετήσει περιοχές όπως η Μεσαιωνική πόλη.

Επικουρικά αναφέρω πως κατά τα όσα μου γνωστοποίησαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Ρόδου, στο συγκεκριμένο παράρτημα, υπηρετούν σαράντα εννέα (49) πληρώματα ασθενοφόρων, δύο (2) διοικητικοί και μόλις ένας (1) ιατρός (!)

Για να λειτουργήσει ένα ασθενοφόρο σε εικοσιτετράωρη βάρδια – όπως ήδη θα γνωρίζετε καλύτερα από εμένα ως καθ’ ύλην αρμόδιος – χρειάζονται έντεκα (11) πληρώματα ασθενοφόρου – διασώστες και επτά (7) άτομα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου.

Το προσωπικό που απασχολείται σήμερα μπορεί να στελεχώσει μόλις τρία (3)  ασθενοφόρα όταν οι ανάγκες επιβάλλουν τουλάχιστον πέντε (5) ασθενοφόρα (!) και μόνο για τα έκτακτα περιστατικά (!)

Ενδεικτικά αναφέρω πως τη χειμερινή περίοδο ο πληθυσμός του νησιού είναι περίπου 150.000 κάτοικοι, ενώ τη θερινή ξεπερνά τις 300.000.

Κύριε Υπουργέ,

Σας επισυνάπτω το αίτημα που κατατέθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Ρόδου αρμοδίως στο πολιτικό μου γραφείο στη Ρόδο.

Σας ζητώ να μεριμνήσετε άμεσα για την κάλυψη των επιτακτικών και σοβαρών αναγκών του ΕΚΑΒ Ρόδου, πρώτιστα για την ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων, αλλά και για τη διαφύλαξη της εικόνας της Ρόδου.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, σας επισημαίνω πως νωρίτερα της ένταξης των οδηγών των Κ.Υ. στο Ε.Κ.Α.Β., στη Ρόδο υπήρχαν και λειτουργούσαν έξι (6) ασθενοφόρα επί 24ώρου βάσεως καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τώρα μετά βίας λειτουργούν τρία (3).

Ανάλογη παρέμβασή μου, είχε γνωστοποιηθεί προς τους αρμοδίους και την 7η Μαΐου 2015, που αφορούσε στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε το ΕΚΑΒ Ρόδου, αλλά και στην επιστροφή του ασθενοφόρου στον Έμπωνα. Σε αυτό το πλαίσιο, επισυνάπτω και την παλαιότερη επιστολή μου και αναμένω τις άμεσες ενέργειές σας, πριν να είναι αργά.

Με εκτίμηση,

Δρ. Στέφανος Δράκος

Πολιτευτής Δωδεκανήσου Ν.Δ.

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.


Πολιτικό Γραφείο: Αμερικής 43, Ρόδος, Δωδεκάνησα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241026589

Email: stefanos.drakos@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://sdrakos.netFB: Στέφανος Δράκος