Ενιαίο χάρτη αντιμετώπισης πλημμυρών και αξιοποίηση του Δικτύου Καταγραφής Βροχοπτώσεων, ζητά ο κ. Στέφανος Δράκος

Στην πρότασή του, που αφορά στη δημιουργία ενός ενιαίου χάρτη αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, επανήλθε, στο πλαίσιο συνεδρίασης του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, ο Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός του ΑΠΘ Δημοτικός Σύμβουλος Στέφανος Δράκος, επισημαίνοντας την ανάγκη δράσης όλων σε άψογη συνεργασία.

ΔΡΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΟ κ. Στέφανος Δράκος εξήγησε ότι, η κρίση μπορεί να είναι διαβαθμισμένη και κατά συνέπεια απαιτείται ανάλογη και έγκαιρη αντιμετώπιση. Προχωρώντας ένα βήμα ακόμη, ζήτησε την αξιοποίηση και παρακολούθηση των στοιχείων που μπορούν να συλλεχθούν από το Δίκτυο Καταγραφής Βροχοπτώσεων, το οποίο διαθέτει, τόσο η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), όσο και η Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ).

Οι προτάσεις του Δημοτικού Συμβούλου Ρόδου έτυχαν ιδιαίτερα θετικής αντιμετώπισης, τόσο από αρμοδίους του Δήμου Ρόδου, όσο και από συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες.