Επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό για την υδροδότηση του Καστελορίζου

Δωδεκάνησα, 30 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπουργό κο Ευάγγελο Αποστόλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Δήμος Μεγίστης (Καστελόριζο)

Μ.Μ.Ε. Δωδεκανήσου

Θέμα: Ανάγκη άμεσης και επαρκούς υδροδότησης της νήσου Μεγίστης

Κύριε Υπουργέ,

Με την από 20 Οκτωβρίου του 2016 επιστολή μου, σας γνωστοποίησα το σοβαρό και ανεπίλυτο πρόβλημα που ταλανίζει το ακριτικό Καστελόριζο της Δωδεκανήσου, εξαιτίας της μη επαρκούς υδροδότησης. Δυστυχώς, παρά την προσπάθειά μου, αλλά και τις προσπάθειες της εκεί τοπικής κοινωνίας, δεν προχωρήσατε σε καμία απολύτως ενέργεια επί του συγκεκριμένου θέματος. 

Στο Καστελόριζο η ανεπαρκής υδροδότηση έχει ως αποτέλεσμα το νησί να παραμένει για τέσσερις ή και πέντε ημέρες ανά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς νερό (!) Το κόστος επίλυσης του προβλήματος, βάσει των αρμοδίων, είναι μικρότερο από τον υφιστάμενο τρόπο αντιμετώπισής του.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ όπως ενημερωθείτε αρμοδίως, για το σοβαρό και δυσεπίλυτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί και όπως μεριμνήσετε προσωπικά για την οριστική και ταχεία αντιμετώπισή του.

Ενδεικτικά, σας γνωστοποιώ τα κάτωθι:

Στο ακριτικό Καστελόριζο της Δωδεκανήσου, είχε δημιουργηθεί μία λιμνοδεξαμενή, η οποία ουδέποτε τέθηκε σε λειτουργία. Η δημιουργία της, φέρεται να πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο του οποίου ηγείστε, στην περιοχή Κιόλια Καστελορίζου.

Σήμερα, για να λειτουργήσει η λιμνοδεξαμενή των 82.500 κυβικών, απαιτούνται:

α) πολιτική βούληση,

β) αποκατάσταση της μεμβράνης,

γ) δημιουργία και λειτουργία ταχυδιϋλιστηρίου και

δ) σύνδεση της λιμνοδεξαμενής με το δίκτυο (σωληνώσεις).  

Πρέπει εν ολίγοις να υλοποιηθεί το αυτονόητο: Να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει το έργο (!) Ελπίζω να το πράξετε.

Με εκτίμηση,

Δρ. Στέφανος Δράκος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Πολιτευτής Δωδεκανήσου Ν.Δ.

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου


Πολιτικό Γραφείο: Αμερικής 43, Ρόδος, Δωδεκάνησα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241026589

Email: stefanos.drakos@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://sdrakos.net

FB: Στέφανος Δράκος & Stefanos Drakos