Ιατρό για την Παστίδα, αιτήθηκε ο Στέφανος Δράκος

Δωδεκάνησα, 8 Φεβρουαρίου 2016

 

ΘΕΜΑ: Ανάγκη άμεσης τοποθέτησης ιατρού στην Παστίδα Ρόδου

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Διοικητά,

          Η Δημοτική Κοινότητα Παστίδας, Δήμου Ρόδου, έχει καταθέσει επανειλημμένως, αίτημα ίδρυσης Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Ι.) Παστίδας, αντί του εξεταστηρίου (Κοινοτικό Ιατρείο) που λειτουργεί σήμερα με ιατρό γενικής ιατρικής να το επισκέπτεται δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Ήδη – όπως γνωρίζεται – το εξεταστήριο έχει μετακομίσει σε ένα σύγχρονο κτίριο, το οποίο πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων, για να μετατραπεί σε Π.Ι.

          Η Δημοτική Κοινότητα Παστίδας, όπως νομίμως εκπροσωπείται, καθώς και οι πολίτες – κάτοικοι της περιοχής, κατανοώντας πλήρως τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες της σημερινής οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, ζητούν μόνο την ίδρυση Π.Ι. στην Παστίδα, ώστε η περιοχή να μπορεί να εξυπηρετηθεί τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα, έως ότου υπάρξει η δυνατότητα παρουσίας ενός μόνιμου ιατρού. Ήδη από σχετική σας αλληλογραφία, γνωρίζετε ότι ο νέος χώρος που έχει παραχωρηθεί, πληροί τις προδιαγραφές για τη δημιουργία Π.Ι., ενώ η δαπάνη για την απασχόληση ενός αγροτικού ιατρού, δεν είναι τόσο μεγάλη, ώστε να είναι απαγορευτική. Παράλληλα, μπορεί το Π.Ι. να στελεχωθεί με έναν ιατρό τέσσερις φορές την εβδομάδα, αντί δύο ή τριών που είναι σήμερα, έως ότου η κάλυψη της δαπάνης καταστεί δυνατή.

          Η εύρεση λύσης στο πρόβλημα, είναι σήμερα αναγκαιότερη από ποτέ άλλοτε, αφού η ιατρός γενικής ιατρικής που εξυπηρετεί το εξεταστήριο της Παστίδας (άριστη στην εργασία της, σύμφωνα με τους αρμοδίους, αφού καλύπτει, τόσο την Παστίδα, όσο και το ιατρείο της Θολού), θα απαιτηθεί – κατά τα όσα έχουμε πληροφορηθεί αρμοδίως – εντός του αμέσως επομένου χρονικού διαστήματος να λάβει άδεια. Κατά συνέπεια, το εξεταστήριο της Παστίδας θα μείνει χωρίς ιατρό (!)

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Διοικητά,

          Είμαι σίγουρος για την άμεση εξέταση του προβλήματος, αλλά ελπίζω και στην καθοριστική αντιμετώπισή του. Κατανοώ πλήρως το δυσχερές περιβάλλον στο οποίο καλείστε να δράσετε, αλλά σε κάθε περίπτωση αναμένω τις ενέργειές σας, μιας και το αγαθό της υγείας είναι πρώτιστο.

Στέφανος Δράκος

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Πολιτευτής Δωδεκανήσου ΝΔ

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου


Πολιτικό Γραφείο: Αμερικής 43, Ρόδος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2241026589

stefanos.drakos@gmail.com / www.sdrakos.net / FB: Στέφανος Δράκος