Κατεπείγουσα ανάγκη στελέχωσης του Π.Π.Ι. Σύμης

Δωδεκάνησα, 8 Μαρτίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 13

 

Επιστολή/ερώτημα του Δρ. Στέφανου Δράκου

προς τον υπουργό Υγείας για το Π.Π.Ι. Σύμης

Με αφορμή την επίσκεψη στη Σύμη του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.) Κυριάκου Μητσοτάκη και την κατάθεση προς αυτόν του αιτήματος στελέχωσης του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Σύμης, από τον δήμαρχο του νησιού Ελευθέριο (Λευτέρη) Παπακαλοδούκα, ο πολιτευτής Δωδεκανήσου της Ν.Δ. και δημοτικός σύμβουλος Ρόδου Δρ. Στέφανος Δράκος, κατέθεσε κατεπείγον ερώτημα προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό.

Συγκεκριμένα, ο πολιτευτής Δωδεκανήσου της Ν.Δ., αφού ενημερώθηκε για το ζήτημα, τόσο από τον δήμαρχο Σύμης, κατά την επίσκεψη του προέδρου της Ν.Δ., όσο και από τους εμπλεκομένους, κατέθεσε ερώτημα προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τον αναπληρωτή υπουργό υγείας Παύλο Πολάκη. Η επίστολη/ερώτημα κοινοποιείται επίσης στην 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και στο Π.Π.Ι. Σύμης με θέμα:

«Κατεπείγουσα ανάγκη στελέχωσης του Π.Π.Ι. Σύμης».

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή/ερώτημα του Δρ. Στέφανου Δράκου:

Κύριε Υπουργέ,

Όπως ήδη θα γνωρίζετε, στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Π.Ι.) Σύμης, υπάρχει ανάγκη άμεσης προκήρυξης θέσεων ιατρών. Οι δύο (2) αγροτικοί ιατροί που υπηρετούν στο νησί, είναι αδύνατο, όσο εργατικοί και εάν είναι, να καλύψουν τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Συγκεκριμένα, στο Π.Π.Ι. Σύμης, υπηρετούν σήμερα δύο (2) αγροτικοί ιατροί, τρεις (3) παρασκευάστριες, μία (1) νοσηλεύτρια, μία (1) μαία και μία (1) βοηθός ακτινολόγου.

Κατανοώντας πλήρως ότι διανύουμε μία ιδιαίτερα δυσχερή περίοδο, δεν αιτούμαι την πλήρη στελέχωση του Π.Π.Ι. Σύμης, βάσει των όσων προβλέπονται στο οργανόγραμμα λειτουργίας του, πράγμα το οποίο άλλωστε θα ήταν αδύνατο. Όμως, οφείλετε να μεριμνήσετε για τη στελέχωση του ιατρείου με τουλάχιστον τρεις (3) ιατρούς ειδικότητας, προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλή αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων περιστατικών. Περιστατικά, τα οποία αγγίζουν ακόμη και των αριθμό των σαράντα (40) και μάλιστα τη χειμερινή περίοδο (!)

Λόγου χάριν σας αναφέρω πως κατά τη διάρκεια του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, απαιτήθηκε η πραγματοποίηση τριών (3) αεροδιακομιδών μέσα σε ένα βράδυ (!) Ανάγκες που, όπως καταλαβαίνετε, τριπλασιάζονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Κύριε Υπουργέ,

Γνωρίζω καλά πως ήδη έχετε προχωρήσει στην με αρ. πρωτ. Γ4γ/ Γ. Π. οικ.16743 27ης Φεβρουαρίου 2018 προκήρυξη, με θέμα «Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Πλοία», η οποία περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις για το Π.Π.Ι. Σύμης. Αυτό όμως δεν επαρκεί. Οι θέσεις δεν πρέπει μόνο να προκηρυχθούν, αλλά και να καλυφθούν.

Κύριε Υπουργέ,

Το Π.Π.Ι. Σύμης, αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας που χρειάζονται οι μόνιμοι κάτοικοι Σύμης, πόσο μάλλον οι επισκέπτες. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλεια των κατοίκων.

Δια τους ανωτέρω λόγους και με δεδομένη την αδυναμία δύο (2) και μόνον ιατρών να εξυπηρετήσουν τακτικά και επείγοντα περιστατικά, να διενεργούν ιατρικές επισκέψεις, αλλά και να συνοδεύουν διακομιδές ασθενών, παρακαλώ για τις άμεσες και ουσιαστικές ενέργειές σας, όντας βέβαιος για την κατανόηση του οξύ και δυσεπίλυτου προβλήματος που αφορά επιπλέον ένα νησί που βρίσκεται στην ακριτική Ελλάδα.

Με εκτίμηση,

Δρ. Στέφανος Δράκος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Πολιτευτής Δωδεκανήσου Ν.Δ.

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου