Κοινά αποδεκτή λύση για τους μικροπωλητές, ζητά ο Στέφανος Δράκος

Αξιότιμε Δήμαρχε Ρόδου,

            Με αφορμή την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου και το γνωστό ζήτημα που προκύπτει για τη δυνατότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας των μικροπωλητών στην πλατεία του Νεωρίου, ζητώ την άμεση εξέταση του θέματος, με τρόπο τέτοιο που θα δίδει οριστική λύση σε ένα πολυετές πρόβλημα. Όπως ήδη γνωρίζετε, πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία πάρα πολλά χρόνια και προσωπικά εκτιμώ πως θα πρέπει να αναζητηθεί αμοιβαία λύση, κοινά αποδεκτή απ’ όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, εντός φυσικά των ορίων της νομιμότητας.

            Κατανοώντας την αγωνία του συνόλου των εμπλεκόμενων πλευρών, θα πρέπει ένα πρόβλημα, όπως αυτό, να λυθεί οριστικά και όχι να αντιμετωπίζεται εποχικά ή ευκαιριακά, δημιουργώντας εξάρτηση των επιχειρηματικών και οικογενειακών προϋπολογισμών από τις εκάστοτε πολιτικές αποφάσεις. Η θερινή περίοδος αποτελεί για τους περισσότερους κατοίκους, την οικονομική βάση τους έτους και θα πρέπει να λειτουργεί ως περίοδος αισιοδοξίας και όχι ως περίοδος αντιπαλότητας και εκδήλωσης καταστάσεων κρίσης.

            Βάσει των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι θα πρέπει άμεσα να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση για την άσκηση της δραστηριότητας των μικροπωλητών, χωρίς αυτή να αντίκειται στα όσα προβλέπει η σχετική νόμιμη διαδικασία και παράλληλα να μην επηρεάζει την άσκηση του επαγγέλματος άλλων ομάδων, όπως είναι τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου.

Κατά συνέπεια, προσωπικά προτείνω τη νόμιμη χωροθέτηση των μικροπωλητών, με τη συναίνεση του συνόλου των εμπλεκομένων, όπως είναι ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Άλλωστε, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να αντιμετωπιστεί άμεσα το ζήτημα αυτό, προκειμένου οι μικροπωλητές να μπορούν να ασκήσουν απρόσκοπτα την επαγγελματική τους δραστηριότητα τη νέα τουριστική περίοδο, προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν, βάσει και δικαστικών αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί.

Στέφανος Δράκος

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ