Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΗΝ “ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ”: Ο Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου ως επενδυτικό εργαλείο!

Στην τηλεοπτική εκπομπή του κ. Θάνου Μυστιλόγλου «ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ», στο «OMEGA TV», εμφανίστηκε στα τέλη του μηνός Νοεμβρίου 2014, ο κ. Στέφανος Δράκος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός του ΑΠΘ, είχε τη δυνατότητα να αναφερθεί σε ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους της Ρόδου, όπως είναι το σημείο δημιουργίας του κέντρου διανομής της ΔΕΗ, η σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, ο Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου, αλλά η αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού.

DRAKOS OMEGATV2Σε ότι αφορά στο Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου (ΔΗΦΟΔΩ), ο ίδιος κατέθεσε, για πρώτη φορά, τη δική του θέση, σε ότι αφορά στην κατάλληλη αξιοποίησή του. Μίλησε για ένα επενδυτικό εργαλείο, όπου αυτοί που καλούνται να τον πληρώσουν θα πρέπει ουσιαστικά να καταθέτουν χρήματα, τα οποία θα τους επιστρέφονται με κάποιο επιτόκιο – τόκο, ώστε ο ΔΗΦΟΔΩ να αποτελέσει στην πραγματικότητα δείκτη επενδύσεων.

«Όταν κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, δεν σημαίνει ότι τα λύνουμε», ανέφερε ο κ. Στέφανος Δράκος, επισημαίνοντας ότι, μέχρι σήμερα δεν έχει εξευρεθεί η βέλτιση λύση για το σημείο δημιουργίας του κέντρου διανομής της ΔΕΗ. Με δύο βασικές παραδοχές α) την αναγκαιότητα δημιουργίας του κέντρου διανομής για την ευστάθεια του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος και β) την προστασία των πολιτών έναντι πιθανών επιπτώσεων στην υγεία τους, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου εξήγησε πως, στο Δήμο Ρόδου υπάρχει το εργαλείο, το οποίο εφόσον αξιοποιηθεί θα συμβάλλει στον εντοπισμό του καταλληλότερου χώρου, που θα ικανοποιεί, τόσο τη ΔΕΗ, όσο και τους πολίτες της Ρόδου (βλ. σχετική επιστολή προς Δήμαρχο Ρόδου).

DRAKOS OMEGA TVΚατά την παραμονή του στην εκπομπή «ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ», έγινε ακόμη συζήτηση, για την κατάθεση προτάσεων από τα Τοπικά Συμβούλια της Ρόδου, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη των αρμοδίων για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος, για την ανάγκη υπηρέτησης ενός Οράματος που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του νησιού, καθώς και στη σύνταξη ενός ενιαίου χάρτη αντιπλημμυρικής προστασίας της Ρόδου.