Στέφανος Δράκος: Κατ’ επίφαση η χρήση του κατεπείγοντος για το άδειασμα των ταμείων – Οφείλουμε να λειτουργήσουμε υπέρ των συμφερόντων του λαού!

Ρόδος, 25 Απριλίου 2015

Η τοποθέτηση του κ. Στέφανου Δράκου, στο ΔΣ Ρόδου, αναφορικά με το έγγραφο της ΤτΕ

και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης

 

Στο ενημερωτικό σημείωμα της Τραπέζης της Ελλάδος, βάσει του οποίου γίνεται κατανοητό ότι η δέσμευση των ταμειακών διαθέσιμων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υλοποιείται από την κυβέρνηση με μία κατ’ επίφαση μορφή κατεπείγοντος, αναφέρθηκε ο πολιτευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ και δημοτικός σύμβουλος Ρόδου Στέφανος Δράκος, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, στις 24 Απριλίου 2015.

ΔΡΑΚΟΣ«Μπροστά μας έχουμε όλοι το ενημερωτικό σημείωμα από την Τράπεζα της Ελλάδας, στο οποίο περιγράφονται τρία σημεία, από τα οποία γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η κυβέρνηση προχωρά σε δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ, με μία κατ’ επίφαση χρήση της έννοιας του κατεπείγοντος. Πρόκειται για ένα νέο ψέμα προς την Ελληνική κοινωνία. Ένα νέο παραμύθι. Στην πραγματικότητα με αυτή την πράξη σφραγίζεται  ο πλήρης έλεγχος της κεντρικής κυβέρνησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο Ενημερωτικό Σημείωμα από την Τράπεζα της Ελλάδας, με ημερομηνία 20 Απριλίου 2015, περιγράφονται συγκεκριμένα τα κάτωθι:

Α) Οι φορείς θα μεταφέρουν κάθε φορά στην ΤτΕ τα κεφάλαια που δεν είναι απαραίτητα για την κάλυψη των άμεσων ταμειακών τους αναγκών. Κρίνεται σκόπιμο η μεταφορά των κεφαλαίων των φορέων στην ΤτΕ να συνοδεύεται, εάν αυτό είναι εφικτό, με ένα προγραμματισμό των απαιτούμενων μελλοντικών αναλήψεων σε κυλιόμενη βάση για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του επόμενου ημερολογιακού τριμήνου.

Β) (…) Πάντως, σε κάθε περίπτωση, απαιτείται μία έγγραφη προειδοποίηση τουλάχιστον δύο ημερών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποδέσμευση των ζητούμενων κεφαλαίων χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην διαχείριση των repos με το Ελληνικό Δημόσιο. (…) Σε διαφορετική περίπτωση όταν πρόκειται για ανάληψη μη προγραμματισμένου μεγάλου ποσού που αφορά έκτακτες ταμειακές ανάγκες του φορέα, η ικανοποίηση του αιτήματος μπορεί να αναβληθεί για μερικές ημέρες, για να υπάρξουν προηγουμένως συνεννοήσεις με το Ελληνικό Δημόσιο, για τον επαναπρογραμματισμό των πράξεων repos.

Γ) (…) το ενεργητικό της ανωτέρας ομάδος περιουσίας, επενδύεται αποκλειστικά σε repos (συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς) με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο και αντικείμενο έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατά τα ανωτέρω είναι ξεκάθαρο και σαφές ότι το σύνολο των αιρετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτή την απόφαση, χωρίς να θέτουμε ζητήματα περί στήριξης ή μη των δανειστών… Οφείλουμε να λειτουργήσουμε υπέρ των συμφερόντων του λαού, μακριά από κομματικές παρωπίδες και παραταξιακά συμφέροντα».

Στέφανος Δράκος

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου

Πολιτευτής Δωδεκανήσου ΝΔ

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ