Στέφανος Δράκος: Οι σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. έχουν πλέον δικαίωμα στην ανεργία (!)

Στέφανος Δράκος: Οι σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. έχουν πλέον δικαίωμα στην ανεργία (!)

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου 2016 και αφορά στην επίλυση του ζητήματος που ταλανίζει δεκάδες χιλιάδες σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με το δικαίωμά τους στην ανεργία. Με απόφασή του, το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, αποφάσισε να κάνει δεκτά τα δίκαια αιτήματα των σπουδαστών στα Δ.Ι.Ε.Κ. και να λύσει ένα σοβαρό, ανεπίλυτο και διαχρονικό πρόβλημα.

Προσωπικά, στις 15 Απριλίου 2016, είχαμε κοινοποιήσει σχετική επιστολή προς τους Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Ανάγκη άμεσης ανάληψης Υπουργικών ή Νομοθετικών πρωτοβουλιών, για την αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής σπουδαστών των Δ.Ι.Ε.Κ. στο μητρώο ανέργων». Δια της επιστολής, ζητούσαμε – όπως και οι χιλιάδες σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. – να ενεργήσουν άμεσα για την αποκατάσταση της τραγικά πρόδηλης αδικίας που συντελείτε σε βάρος των σπουδαστών των Δ.Ι.Ε.Κ.

Σήμερα, με μεγάλη μας χαρά, διαπιστώνουμε ότι το σχετικό αίτημα έγινε αποδεκτό και οφείλουμε – μακριά από κομματικές σκοπιμότητες– να χαιρετίσουμε την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η οποία προβλέπει – μεταξύ άλλων – τα κάτωθι:

  • Οι εργαζόμενοι σπουδαστές, των οποίων λύεται ή λήγει η σχέση εργασίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους, δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου μέχρι τη λήξη της επιδότησης.
  • Οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι, προς το παρόν, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων, χωρίς να υπολογίζεται η διάρκεια των σπουδών τους στο χρόνο ανεργίας. Θα διερευνηθεί η ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης του θέματος των μη επιδοτούμενων ανέργων σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  • Επιπλέον, για τους επιδοτούμενους ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης (παρ. 3, αρθρ. 30, ν. 4144/2013), ο χρόνος κατάρτισης λογίζεται ως χρόνος ανεργίας.

Διαβάστε την επιστολή του κου Στέφανου Δράκου εδώ

Δρ Στέφανος Δράκος

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Πολιτευτής Δωδεκανήσου ΝΔ

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου


Πολιτικό Γραφείο: Αμερικής 43, Ρόδος

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241026589

Email: stefanos.drakos@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.sdrakos.net

FB: Στέφανος Δράκος