Στην «Ανάδοχη Αγκαλιά»

Στην «Ανάδοχη Αγκαλιά», η αγκαλιά μόνο μεγάλη & ειλικρινής μπορεί να είναι!!!

Συγχαρητήρια!!!

#sdrakos #Ανάδοχη_Αγκαλιά