Στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ιταλίας, παρουσιάστηκε η πρότυπη εργασία του Δρα Στέφανου Ι. Δράκου

Στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ιταλίας,

παρουσιάστηκε η πρότυπη εργασία του Δρα Στέφανου Ι. Δράκου

Η πρότυπη εργασία του Δρα Στέφανου Ι. Δράκου και Gyan N. Pande, που αφορούσε στην ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας σε προβλήματα γεωτεχνικής μηχανικής, παρουσιάστηκε, καταγράφοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στο 4ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Υπολογιστικής Γεωμηχανικής (COMGEO IV), που πραγματοποιήθηκε στην Ασίζη της Ιταλίας.

Ο Δρα Στέφανος Ι. Δράκος, εισάγοντας τα πολυώνυμα του χάους σε κλασικές μεθόδους πεπερασμένων στοιχείων, ανέπτυξε ένα νέο επιστημονικό πλαίσιο αλγορίθμων για την ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας.

Λαμβάνοντας υπόψιν του, τα αίτια της αβεβαιότητας, όπως η τυχαιότητα των παραμέτρων του έδαφος και η αδυναμία προσδιορισμού σε κάθε θέση των τιμών τους, προσομοίωσε τις παραμέτρους ως πεδία τυχαιότητας παρά ως κανονικές τιμές και μέσα από μια σειρά αποδείξεων μετέτρεψε ένα στοχαστικό πρόβλημα σε κανονικό, δίδοντας αποτελέσματα σε προβλήματα που απαιτούσαν εκατοντάδες ή και χιλιάδες επαναλήψεις, ώστε να δώσουν λύσεις σε πραγματικές περιπτώσεις έργων, πράγμα αδύνατο.

Η συμβολή του Δρα Στέφανου Ι. Δράκου, πέραν από τη γεωτεχνική μηχανική, καταγράφηκε και σε άλλους τομείς, όπως στη διαχείριση ρίσκου προβλημάτων μηχανικής στη χρηματοοικονομική μηχανική και σε προβλήματα εμβιομηχανικής (μαθηματική μοντελοποίηση εξέλιξης καρκινικών όγκων). Άλλωστε, είναι ήδη γνωστό, πως το 2016, έλαβε από τον εκδοτικό οίκο «Taylor & Francis», βραβείο Έρευνας και Τεχνολογίας, για συναφή αντικειμένου εργασία, μεταξύ 2.400 επιστημονικών εργασιών καταξιωμένων επιστημών απ’ όλο τον κόσμο.

Σε ότι αφορά στη σειρά των επιστημονικών συμποσίων ComGeo, είναι συνέχεια του NUMOG (Numerical Models in Geomechanics). Διεπιστημονικού φόρουμ ανταλλαγής απόψεων μεταξύ ερευνητών, μηχανικών και φοιτητών. Η μορφή αυτού, είναι παρόμοια με αυτή των προηγούμενων συναντήσεων του ComGeo. Απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων με ιδιαίτερα υψηλό επιστημονικό επίπεδο και το πεδίο εφαρμογής, καλύπτει ευρύ φάσμα ερευνητικών θεμάτων στη μηχανική του εδάφους και τη βραχομηχανική, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης των υπολογιστικών/αναλυτικών μεθόδων, της εφαρμογής τους σε πρακτικά προβλήματα μηχανικής, καινοτομίες σε πειραματικές δοκιμές και ερμηνείες, πρωτότυπες συνεισφορές στους τομείς του πετρελαίου, της εξόρυξης, της γεωπεριβαλλοντικής, της πυρηνικής και της υπεράκτιας μηχανικής.

Οι επικεφαλής του συνεδρίου ήταν οι: Gyan N. Pande (Co-Chair) Swansea University, Swansea, UK, Stan Pietruszczak (Co-Chair) McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, Cracow University of Technology, Poland, Claudio Tamagnini (Co-Chair)University of Perugia, Italy και συνδιοργανωτές οι: Diana Salciarini University of Perugia, Italy, Wojciech Pula Wroclaw University of Science & Technology, Poland και Stefanos Drakos IC2E, Rhodes, Greece.

Περισσότερα για την ιδιαίτερα χρήσιμη παρουσίαση μπορείτε να διαβάσετε στο κάτωθι link: presentation_assisi.pdf

Δρ. Στέφανος I. Δράκος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Πολιτευτής Δωδεκανήσου Ν.Δ.

Μέλος Μητρώου Πολιτικών Στελεχών Ν.Δ.

Μέλος Τομέα Μεταφορών & Υποδομών Ν.Δ.

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου