Στ. Δράκος: Εκτοξεύουν στο 80% το φόρο χρήσης αυτοκινήτου

Δωδεκάνησα, 23 Ιουνίου 2016

Στ. Δράκος: Εκτοξεύουν στο 80% το φόρο χρήσης αυτοκινήτου

Θανατώνουν την αγορά και κάθε ελπίδα ανάπτυξης

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, από 1η Ιουνίου 2016, έθεσε σε εφαρμογή νέα διαδικασία υπολογισμού απόκτησης αυτοκινήτου, είτε μέσω αγοράς, είτε μέσω leasing, με αποτέλεσμα να επιφέρει τεράστιο χτύπημα στις εταιρίες ή και στα καταστήματα που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα και ενασχολούνται με την αγορά, πώληση ή ενοικίαση αυτοκινήτων. Οι άνθρωποι που προχώρησαν στην κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που ίσχυαν στο Αιγαίο, επιδιώκοντας να αυξήσουν τα έσοδά τους, σήμερα ενεργούν ανάλογα και σε ότι αφορά στην αγορά οχημάτων, χωρίς να αντιλαμβάνονται πως θα έχουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα, «παγώνοντας» περαιτέρω κάθε πιθανή ελπίδα ανάπτυξης.

Από την 1η Ιουνίου 2016, η συγκυβέρνηση, έθεσε σε εφαρμογή νέα διαδικασία υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, υπολογίζοντας εργοστασιακή αξία και εκπεμπόμενους ρύπους. Επέβαλλε, αύξηση του ΦΠΑ από το 23 στο 24%, ενώ άλλαξε και τον τρόπο υπολογισμού του φόρου που επιβάλλεται στα εταιρικά αυτοκίνητα. Μέχρι σήμερα, ο φόρος αφορούσε σε εισόδημα για χρήση σε ποσοστό 30% του ετήσιου μισθώματος, ενώ με τη νέα ρύθμιση, προσδιορίζεται σε ποσοστό 80% της αγοραίας αξίας ή του μισθώματος. Δηλαδή, οι χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων, επιβαρύνονται με την επιπλέον εξωφρενική αύξηση του φόρου και σε αυτό προσμετρώνται έξοδα συντήρησης, ελαστικά, τέλη, τόκοι leasing κ.α.

«Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού αυξάνεται, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ο τρόπος υπολογισμού της αγοραίας αξίας της παραχώρησης οχήματος από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, από ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη, ανάλογα με το εάν αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης ή αντικείμενο μίσθωσης». Αυτό περιγράφεται ουσιαστικά, στο άρθρο 44 του πολυνομοσχεδίου, που ψήφισε η κυβέρνηση, εκτοξεύοντας στο 80% το φόρο που καλούνται να πληρώσουν οι χρήστες ενός οχήματος, προκαλώντας «σεισμική δόνηση» στην αγορά και νέα βύθιση των εσόδων. Δυστυχώς, αδυνατούν να κατανοήσουν ότι με τέτοιου είδους μέτρα, δεν ευημερούν οι άνθρωποι, αλλά ούτε και οι αριθμοί…(!)

Δρ Στέφανος Δράκος

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Πολιτευτής Δωδεκανήσου ΝΔ

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου


Πολιτικό Γραφείο: Αμερικής 43, Ρόδος

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241026589

Email: stefanos.drakos@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.sdrakos.net

FB: Στέφανος Δράκος