Στ. Δράκος: Λύθηκε το πρόβλημα με τα παραπεμπτικά λογοθεραπείας

Δρ Στέφανος Δράκος

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Πολιτευτής Δωδεκανήσου ΝΔ

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου

Δωδεκάνησα, 3 Οκτωβρίου 2016

ΘΕΜΑ: Λύθηκε το πρόβλημα με τα παραπεμπτικά λογοθεραπείας

Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, εκδόθηκε και επίσημα σε ορθή επανάληψη η απόφαση – ανακοίνωση, που έφερε ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2016 και αρ. πρωτ. Φ115/17/ΟΙΚ./36967 και αφορά σε «Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με θέματα σφραγίδων επί των γνωματεύσεων και των παραπεμπτικών». Με τη συγκεκριμένη απόφαση, διορθώνεται ουσιαστικά το ζήτημα που είχε δημιουργηθεί με προγενέστερη απόφαση που είχε εκδοθεί, σε Ρόδο και Δωδεκάνησα, αναφορικά με την αδυναμία υπογραφής παραπεμπτικών λογοθεραπείας.

Επισυνάπτουμε την ανακοίνωση – απόφαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς ενημέρωση των πολιτών και ενδιαφερομένων της Δωδεκανήσου, καθώς και την επιστολή – παρέμβαση που είχαμε αποστείλει προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και είχαμε κοινοποιήσει στο Γραφείο Γραμματείας Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου, στη Γενική Δ/νση: Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών / Αγορά και Παρακολούθηση Δικτύου Π.Φ.Υ., στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στη Ρόδο, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» και στα Μ.Μ.Ε., στις 20 Σεπτεμβρίου 2016. Το θέμα της επιστολής, που κοινοποιήθηκε με τη μορφή του κατεπείγοντος, έφερε τίτλο: «Ανάγκη κατεπείγουσας παρέμβασης για την εξυπηρέτηση ατόμων που δικαιούται παραπεμπτικό για λογοθεραπεία».

 Τα σχετικά επισυνάπτονται:


Πολιτικό Γραφείο: Αμερικής 43, Ρόδος, Δωδεκάνησα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241026589

Email: stefanos.drakos@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://sdrakos.netFB: Στέφανος Δράκος