Το Υπουργείο Εργασίας ζητά την άμεση εξέταση των καταγγελιών του Δρ Στέφανου Δράκου, για το εφάπαξ των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Δρ Στέφανος Δράκος

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Πολιτευτής Δωδεκανήσου ΝΔ

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου

Δωδεκάνησα, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΘΕΜΑ: Το Υπουργείο Εργασίας ζητά την άμεση εξέταση των καταγγελιών του Δρ Στέφανου Δράκου, πολιτευτή Δωδεκανήσου της Ν.Δ., για το εφάπαξ των ξενοδοχοϋπαλλήλων


Την άμεση εξέταση της επιστολής – παρέμβασης του Δρ Στέφανου Δράκου, πολιτευτή Δωδεκανήσου της Ν.Δ., ζητά το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

Η επιστολή που δόθηκε εντολή να εξεταστεί άμεσα, αφορά σε καταγγελίες περί άρνησης καταβολής εφάπαξ σε ξενοδοχοϋπαλλήλους που έχουν υποβάλλει αίτημα προγενέστερα της 12η Μαΐου 2016.

Με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης, Διεύθυνση Πρόσθετης Ασφάλισης, Τμήμα Εφάπαξ Παροχών, που φέρει ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2017 και αριθμό πρωτοκόλλου Φ. 30113.4815/Δ15.78, ζητείται από το ΕΤΕΑΕΠ Β’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών (τέως ΤΑΠΙΤ), η εξέταση των καταγγελιών του Δρ Στέφανου Δράκου.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζεται η σχετική επιστολή που αφορά στη μη καταβολή της εφάπαξ παροχής λόγω εικοσαετίας σε ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΞΥ του ΤΑΠΙΤ, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτημα πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 (13/05/2016) και ζητείται η άμεση εξέταση των διαλαμβανόμενων σε αυτήν.

Υπενθυμίζεται πως την 1η Φεβρουαρίου 2017, ο πολιτευτής Δωδεκανήσου της Ν.Δ. Δρ Στέφανος Δράκος, απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ, την οποία κοινοποίησε στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου και Μ.Μ.Ε. της Δωδεκανήσου.

Στην επιστολή, περιγράφονταν, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:

«Κατόπιν σειράς καταγγελιών που περιήλθαν σε γνώση μας, φέρεται να έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό και ακατανόητο πρόβλημα σε ότι αφορά στην καταβολή του εφάπαξ εικοσαετίας υπαλλήλων ξενοδοχειακών μονάδων.

Συγκεκριμένα, παρότι γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι και την 12η Μαΐου 2016, σε αρκετές περιπτώσεις αιτήματα που υποβλήθηκαν προγενέστερα, όπως τα έτη 2013, 2014, 2015, καθυστέρησαν να εξεταστούν με υπαιτιότητα του Ταμείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιέρχονται σε δυσχερή θέση οι υπάλληλοι των εδώ Υπηρεσιών, αλλά και οι αιτούντες να ενημερώνονται πως εξαιτίας λαθών ή ελλείψεων στα δικαιολογητικά τους, έχουν απολέσει το δικαίωμα παραλαβής της εφάπαξ παροχής. Οι δικαιούχοι για παράδειγμα, καταθέτουν αίτημα επανεξέτασης ή αίτηση θεραπείας, με αρνητικά αποτελέσματα, λόγω του χρονικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί, εάν και στην προκείμενη περίπτωση δεν ευσταθεί.

Με δεδομένη την ένταξη του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) από 1η Ιανουαρίου 2017, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και τις διαβεβαιώσεις πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας, για προσφορά σύγχρονων και ποιοτικών Υπηρεσιών, με τη δημιουργία ενιαίου φορέα με δίκαιους κανόνες, παρακαλώ όπως μεριμνήσετε άμεσα για την εξακρίβωση – επιβεβαίωση των καταγγελιών και όπως προχωρήσετε στην αποκατάσταση των ανεξήγητων και αναίτιων αδικιών που φέρονται να συντελούνται βάσει των υποστηριζόμενων».


Πολιτικό Γραφείο: Αμερικής 43, Ρόδος, Δωδεκάνησα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241026589

Email: stefanos.drakos@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://sdrakos.net – FB: Στέφανος Δράκος