Υπολογισμός της τοπικής μεταβλητότητας δικαιωμάτων προαίρεσης

volatility surfaceH προσoμείωση της μεταβλητότητας αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο αντικείμενο και απασχολεί μέχρι και σήμερα τους επιστήμονες. Σε πολλά μοντέλα αντιμετωπίζεται ως μια τυχαία μεταβλητή παρά ως μία σταθερά, ενώ σε κάποια άλλα όπως αυτό του Dupire (1994) υπολογίζεται η τοπική μεταβλητότητα όπως ονομάζεται, η οποία είναι διαφορετική από την τεκμαρτή, η οποία αποτελεί ουσιαστικά την αναμενόμενη τιμή της μεταβλητότητας μέχρι τη λήξη του δικαιώματος. Στο παρόν παρουσιάζεται και αναλύεται το μοντέλο του Dupire και για τις ανάγκες της ανάλυσης δίνονται κάποια προκαταρκτικά, η κατανόηση των οποίων απαιτείται για τον τελικό σκοπό.

Διαβάστε περισότερα