Στην «Ανάδοχη Αγκαλιά»

Το #2κ19 ακόμη & η τύχη είναι με το μέρος μας…!

Ο κ. Στέφανος Δράκος στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου