Ο Στέφανος Δράκος με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Πυλώνας Γιώργο Γαλανό και Κώστα Στεφανίδη, που έχουν να επιδείξουν σπουδαίο έργο!Στέφανος Δράκος Γιώργο Γαλανό Κώστα Στεφανίδη.