Περιήγηση με αθλητικό περιεχόμενο για τον Στέφανο Δράκο που βρέθηκε στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα της Ρόδου.