Στέφανος Δράκος: Να χορηγηθεί άμεσα ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό στο Κ.Υ. Έμπωνα και να επιστραφεί το ασθενοφόρο στην περιοχή!