Στ. Δράκος: Γεγονότα, όπως το ολοκαύτωμα Κάσου, στέρησαν ανθρώπινα σώματα και γέννησαν αθάνατες ψυχές