Στέφανος Δράκος: Ας είναι η Ανάσταση της Παναγίας, η αρχή για την Ανάσταση των Δωδεκανησίων